Handel ludźmi – kampania informacyjna rządu brytyjskiego

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd do pracy w innym kraju – znaczna część postawiła na Wielką Brytanię. Przez ostatnie kilkanaście lat świadomość osób wyjeżdżających do pracy znacznie wzrosła, a spadła liczba osób wyjeżdżających bez wcześniejszego przygotowania, w postaci znalezienia pracy czy miejsca zakwaterowania. Cały czas jednak zdarzają się przypadki, gdy wyjazd do pracy za granicą toczy się zupełnie niezgodnie z oczekiwaniami.

Rosnący kryzys gospodarczy oraz zwolnienia związane z pandemią koronawirusa sprzyjać będą w najbliższym czasie osobom chcącym wykorzystać desperację i determinację osób dotkniętych przez skutki pandemii. W tak trudnym momencie kampania realizowana przez rząd brytyjski, a na terenie naszego kraju – przez Ambasadę Brytyjską, mająca na celu zwalczanie przestępczości związanej z handlem ludźmi i zapobieganie współczesnemu niewolnictwu, zdaje się jeszcze bardziej zyskiwać na znaczeniu. Poniżej znajdziecie wszelki najważniejsze informacje na temat tej inicjatywy.

Zwalczanie przestępczości handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa) jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów rządu brytyjskiego. Zarówno administracja, jak i brytyjskie organy ścigania starają się nieustająco podnosić efektywność działań mających na celu zwalczanie tego procederu. 

Handel ludźmi jest zjawiskiem, które występuje także (a nawet przede wszystkim) transgranicznie. W związku ze skalą problemu w Wielkiej Brytanii, oraz liczbą ofiar pochodzących spoza WB (w tym z Polski), rząd brytyjski prowadzi działania mające na celu walkę z tym zjawiskiem także w krajach pochodzenia ofiar. Polskie ofiary znajdują się wśród czołowych narodowości wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii. Główną formą wykorzystywania (ponad 90% przypadków) polskich obywateli to praca przymusowa. W znakomitej części ofiary te są rekrutowane w Polsce, a następnie wykorzystywane w Wielkiej Brytanii.  

Mając na uwadze charakterystykę zjawiska, walka ta prowadzona jest na wielu płaszczyznach (ściganie przestępców, działania prewencyjne, pomoc ofiarom handlu ludźmi). Działania podejmowane są nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w tych państwach, z których najczęściej pochodzą ofiary. Współpracujemy ściśle z polskim rządem (MSWiA, Policja, Straż Graniczna), jak i z organizacjami pozarządowymi (Fundacja La Strada, Armia Zbawienia).   Nasze działania prewencyjne dotyczą ostrzegania i podnoszenia świadomości potencjalnych ofiar. Od kilku lat prowadziliśmy kampanię z wykorzystaniem czerwonego autobusu, który odwiedzał różne polskie miasta. Kilka relacji z tych wydarzeń znajduje się pod linkami: tutaj i tutaj.

Obecnie kontynuujemy te wysiłki w formie kampanii on-line, skierowanej do osób poszukujących pracy za granicą. Przy wsparciu największych portali z ogłoszeniami takich jak Gumtree, staramy się dotrzeć do osób potencjalnie zagrożonych, aby uświadomić im ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi. Jest to szczególnie istotne w obecnym czasie. W związku z rosnącą niepewnością na rynku pracy spowodowaną przez obecną pandemię, oraz potencjalnie większą ilością osób szukających szybkiego zatrudnienia, istnieje ryzyko, że sytuacja ta zostanie wykorzystana przez grupy przestępcze werbujące osoby do pracy przymusowej. W szczególności to ryzyko dotyczy sytuacji zatrudnienia za granicą. Nasza kampania informuje jak bezpiecznie szukać zatrudnienia, co zrobić żeby nie dać się wykorzystać, oraz z kim się skontaktować w razie potrzeby uzyskania pomocy.

 Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze linki:
http://www.handelludzmi.eu
https://www.armia-zbawienia.pl/
http://safe.strada.org.pl/
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
Kampania "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

Leave a Reply