Pandemia, a zmiana postaw ekologicznych Polaków.

Pandemia, a zmiana postaw ekologicznych Polaków.

Z badania zrealizowanego przez IQS na zlecenie Gumtree Polska na temat postaw ekologicznych Polaków wynika, że 63% Polaków uważa się za osoby żyjące ekologicznie. Jak pandemia wpłynęła na zachowania proekologiczne i troskę o środowisko?

Zaledwie co trzeci Polak spotkał się do tej pory z pojęciem „zero-waste” i deklaruje, że wie, co ono oznacza. To zaskakująco niski wynik, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach popularne firmy i koncerny głośno zobowiązują się do funkcjonowania w zgodzie z filozofią „zero odpadów”.

Co ciekawe, mężczyźni znacznie częściej wskazują na brak znajomości tematu – co czwarty z nich wskazał, że spotkał się z tym pojęciem, ale nie jest pewny, czy wie, co oznacza. Wśród osób, które deklarowały znajomość „zero-waste”, prawie co druga z nich (46%) wskazała, że zasady tej filozofii wdrożyła w swoim domu w ostatnim roku.

Z badania wynika, że miniony rok w pandemii pozytywnie wpłynął na zmiany postaw ekologicznych Polaków. 66% badanych uważa, że lockdown sprawił, że iż mają więcej czasu na zachowania proekologiczne i troskę o środowisko.

Wśród czynności, które częściej lub w ogóle zaczęli wykonywać w związku z pandemią, wymieniano głównie: częstsze samodzielne gotowanie, dzięki czemu zamawiają mniej jedzenia na mieście (59%), kupowanie mniejszej liczby ubrań, butów czy akcesoriów (59%), a także większą dbałość o segregację śmieci (48%).

Jednocześnie Polacy odczuwają kilka barier we wdrożeniu zasad ekologicznego życia. Największą z przeszkód jest ograniczona zasobność ich portfela i zbyt wysokie ceny produktów eko – taką odpowiedź wybrało 55% badanych. Rok wcześniej ograniczenia finansowe wskazało 61% respondentów.

W dalszej kolejności badani jako barierę we wprowadzeniu proekologicznych zmian wymieniali: 24% trudność w przekonaniu do zmian najbliższych w moim gospodarstwie domowym (częściej kobiety – 29%, mają większy problem niż mężczyźni – 19%), oraz 23 % brak wiedzy na temat tego, co mogliby zmienić.

Gdzie zdaniem Polaków, tkwi globalny problem kryzysu klimatycznego? Najwięcej, 56% badanych wskazało, że to firmy i koncerny produkcyjne oraz usługowe znacząco wpływają negatywnie na obecną sytuację ekologiczną na świecie. Kolejnymi popularnymi wskazaniami były: rząd i instytucje państwowe (50% wskazań), a także społeczeństwo i konsumenci (49%).

– Zapytaliśmy badanych o to, kto powinien podjąć działania naprawcze, zmierzające do poprawy sytuacji klimatycznej. Respondenci wskazali, że inicjatywa powinna rozpocząć się od społeczeństwa (69%) oraz rządu i instytucji państwowych (69%). Na podium znajdują się także szefowie firm i koncernów (55%) – dodaje Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Jednocześnie okazało się, że przeciętny Polak miesięcznie wyrzuca do śmieci artykuły spożywcze o wartości 104,10zł. W perspektywie całego kraju daje to zatrważającą liczbę – dorośli Polacy marnują 3,279 mld zł co miesiąc.

– Nasze badanie wykazało, że mężczyźni wyrzucają do śmieci żywność o średniej wartości o 25,51zł wyższej niż kobiety. Jednak największym marnotrawstwem wykazują się młodzi ludzie w przedziałach wiekowych 18-29 lat oraz 30-39 lat, do ich koszy trafia odpowiednio 128,42zł i 134,11zł w postaci produktów spożywczych – mówi Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl. – Najmniej odpadów generują osoby starsze po 50. roku życia, wyrzucają do kosza żywność o wartości 56,05zł. Młode pokolenia mają więc dobry wzorzec do naśladowania – dodaje.

Do kosza trafia też odzież, obuwie oraz akcesoria. Średnio Polacy wyrzucają produkty wyceniane na 159,02zł. Najwięcej śmieci z kategorii mody generują osoby o co najmniej dobrej sytuacji materialnej, wyrzucają artykuły warte 209,53zł rocznie. Dużą różnicę ze względu na płeć odnotowano w wycenie sprzętu elektronicznego trafiającego do śmieci. Kobiety zadeklarowały, że wyrzucają urządzenia o średniej wartości 105,22zł rocznie, z kolei mężczyźni aż o 50,03zł więcej.

Badanie Gumtree.pl zostało zrealizowane przez IQS na początku kwietnia 2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 800 Polaków w wieku 18-65 lat.

Leave a Reply