Praca sezonowa w wakacje: czym jest i gdzie jej szukać?

Okres wakacyjny to czas wzmożonego zapotrzebowania na pracowników w wielu branżach. To właśnie wtedy wielu uczniów i studentów, korzystając z czasu wolnego od nauki, a także osób, które w wakacje chcą dorobić, decyduje się na pracę sezonową. Czym jest praca sezonowa i gdzie jej szukać?

Zobacz oferty pracy sezonowej – https://www.gumtree.pl/s-oferty-pracy/praca+sezonowa/v1c8q0p1

Praca sezonowa jest jedną z form pracy tymczasowej, którą wykonuje się przez określoną część roku. Jest związana z konkretnym sezonem, porą roku, a także warunkami atmosferycznymi.

Najczęściej związana jest z branżą turystyczną (hotelarstwo, gastronomia, animacja czasu wolnego), a także z pracą przy zbiorach warzyw i owoców oraz z pracami budowlano-remontowymi. Może być wykonywana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chociaż w kodeksie pracy nie ma wzmianki o pracy sezonowej, pracowników sezonowych traktuje się dokładnie tak samo, jak osoby zatrudnione na czas określony.

Wiąże się to najczęściej z podpisaniem umowy o pracę na czas określony. Taka umowa charakteryzuje się odgórnie wyznaczonym terminem, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Dodatkowo pracownikowi przysługuje urlop, a pracodawca jest zobowiązany do opłacania za pracowników składek ZUS.

Taki rodzaj umowy związany jest z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób w wieku szkolnym. Osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat, może być zatrudniona na umowę o pracę jedynie przy wykonywaniu lekkich prac, które nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie mogą utrudniać mu wypełniania obowiązku szkolnego. Zatrudnienie osoby poniżej 15 roku życia na umowę o pracę jest zabronione i grozi karą grzywny.

Alternatywą dla takiej umowy są umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie lub o dzieło. Zaletą takiej umowy z punktu widzenia pracodawcy jest brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Na ich podstawie można zatrudnić pracowników od 13 roku życia, czyli 2 lata młodszych niż w przypadku umowy o pracę.

Gdzie szukać pracy sezonowej? Możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli nie chcesz samodzielnie szukać ofert i kontaktować się z pracodawcą możesz skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, u którego chcesz podjąć się pracy tymczasowej. Bardzo dobrym i skutecznym sposobem jest też skorzystanie z portali ogłoszeniowych, takich jak np. Gumtree, na których znajdziesz setki ofert pracy sezonowej.

Sprawdź oferty pracy sezonowej na Gumtree – https://www.gumtree.pl/s-oferty-pracy/praca+sezonowa/v1c8q0p1

Leave a Reply