Zawody przyszłości [2]: Data Engineer

Kim jest data engineer? Nas czym polega jego praca? Z kim współpracuje? Jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która chce pracować jako data engineer? Jaką drogę kształcenia powinny wybrać osoby, które widzą swoją przyszłość w tym zawodzie?

Data Engineer to jeden ze stosunkowo niedawno wyodrębnionych zawodów w dziedzinie analityki danych. Jego definicja zaczęła się szczegółowo kształtować kilka lat temu, ale dla osób nie związanych zawodowo z branżą IT i analityką danych pozostaje on tajemnicą – do tego stopnia, że wiele osób nie wie nawet o jego istnieniu.

Tymczasem Data Engineer, lub Data Architect bądź Data Infrastructure Specialist, to osoba coraz bardziej poszukiwana na rynkach pracy w wielu krajach. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie i przygotowanie danych w taki sposób, aby mogły być one wykorzystywane w celach operacyjnych oraz analitycznych. W tym celu projektuje, buduje i rozwija skomplikowane bazy danych oraz systemy przetwarzające dane. Dodatkowo może poszukiwać nowych źródeł pozyskiwania danych, bądź nowych zastosowań dla danych już posiadanych. Jego zadaniem jest dostarczanie zbiorów danych dla Data Scientists i Data Miners.

Na polskich uczelniach dostępne są kierunki studiów, które pozwalają przygotować się do pracy w tym zawodzie.

Studia 1: Informatyka ze specjalnością bazy danych, sieci i systemy komputerowe

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Studia 2: Inżynieria danych

Głównymi przedmiotami są: matematyka, informatyka, statystyka. Umiejętności, które zyskują studenci w trakcie nauki, to: umiejętność analizowania i przetwarzania danych, zdolność do zarządzania informacjami napływającymi z różnorodnych źródeł, umiejętność zabezpieczania i ochrony danych przed atakami niepożądanych intruzów, zdolność do utrzymywania doskonałych relacji z zarządami firm prywatnych i komórkami sprawującymi władzę w instytucjach państwowych w celu zapewnienia optymalnej ochrony istotnych danych. Absolwenci Inżynierii danych potrafią użytkować wewnętrzne systemy ochrony danych oraz podejmować szybkie działania, zmierzające do wprowadzania procedur zabezpieczających w sytuacji zagrożenia wewnętrznego systemu zabezpieczeń.

Studia 3: Techniczne zastosowania Internetu

Techniczne zastosowania Internetu to studia kształcące specjalistów pogranicza techniki i biznesu, którzy będą biegli w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu (tzw. e-liderzy, czyli osoby rozumiejące zarówno środowisko IT, jak i biznesowe, będą w nadchodzących dwóch latach bardzo poszukiwani w Unii Europejskiej – więcej na ten temat w naszym raporcie). Studenci będą mieli do czynienia z przedmiotami takimi jak: fizyka nośników informacji, pomiary przez Internet, algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, systemy telekomunikacyjne, optotelekomunikacja, technologie internetowe, bazy danych i ich aplikacje, integracja systemów informatycznych, elektroniczna gospodarka, zarządzanie innowacjami, analiza finansowa przedsięwzięć, zarządzanie przedsięwzięciami.

Informacje o kierunkach studiów pochodzą ze strony kierunki.net.

Jeśli chcielibyście rozwijać się w dziedzinie Inżynierii danych, warto zajrzeć również do poniższych kursów:

 

Warto wiedzieć również, że jako Data Engineer możecie uzyskać oficjalny Certyfikat Google – więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj (w tym adresy siedzib Google, gdzie można przystąpić do certyfikacji – również w Polsce)

Zapraszamy Was również do czytania kolejnych artykułów z naszego cyklu, abyście mogli zapoznać się z zawodami przyszłości 🙂

 

6 thoughts on “Zawody przyszłości [2]: Data Engineer”

  1. Fajny artykuł, trzeba wziąć pod uwagę to, że teraz każdy zawód związany z dziedziną IT jest przyszłościowy jak na razie bo są spore niedobory w tym segmencie rynku 🙂

  2. The demand for Data Science is ever increasing in both domestic and international job market. Its Indian market is expected to shoot up to INR 28000 Crores by the end of 2019. This makes it the best time to make a career in this field,

  3. If you are serious about a career pertaining to Data science, then you are at the right place. ExcelR is considered to be one of the best Data Science training institutes in Hyderabad.
    Data science training

Leave a Reply