Zawody przyszłości [3]: Data Scientist

Data scientist to jeden z nowych zawodów, powstałych w ostatnich latach, w związku z rozwojem big data. Według definicji zawartej w naszym raporcie “Aktywni+ Przyszłość rynku pracy“, jest to osoba, która potrafi zarządzać bazami danych, zna się na statystyce i uczących się maszynach oraz systemach dystrybuowanych i równoległych – ogólnie: osoba potrafiąca pracować na danych i je analizować. Dla osób, które nie miały dotychczas do czynienia z analizą danych, może być to definicja dosyć niejasna 😉

Data scientist nazywany jest po polsku mistrzem danych czy badaczem danych. Znajdziecie go nie tylko na szczycie zestawień zawodów, których wykonawcy będą w nadchodzących latach bardzo poszukiwani i mogą liczyć na wysokie zarobki, ale również wśród zawodów, które dają bardzo szerokie możliwości rozwoju kariery. Analiza danych obecna jest aktualnie w każdej dziedzinie, ale Data Scientists są szczególnie pożądani w finansach, marketingu, oraz sprzedaży. Ich głównym zadaniem jest gormadzenie dużych zbiorów nieuporządkowanych danych, z których potem są w stanie wyodrębnić wzorce, reguły zachowań i trendy. W bankowości działalność Data Scientist może pomagać w ocenianiu zdolności kredytowej, wykrywaniu podejrzanych operacji; w marketingu wspomaga sprzedaż poprzez śledzenie zachowań klientów sklepów internetowych. Możliwości wykorzystania data science są właściwie nieograniczone.

Jaką wiedzę musi posiadać Data Scientist?

Podstawą w tym zawodzie jest zaawansowana wiedza z zakresu matematyki i statystyki. Ważna jest również wiedza z zakresu programowania – co prawda Data Scientist współpracuje z Data Engineerem, który to zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem i porządkowaniem danych, jednak osoby pracujące na tych stanowiskach musza być w stanie się dogadać. Zresztą umiejętność komunikacji jest również kluczowa w tym zawodzie, bowiem mistrz danych musi rozumieć również środowisko biznesowe, i być w stanie porozumiewać się z jego przedstawicielami. Ponadto musi również mieć umiejętność suchych danych w interesujący sposób.

Kariera Data Scientist – kierunki studiów:

Studia 1: Analiza danych – big data

Na jakie umiejętności będzie kładziony nacisk podczas studiów? Przede wszystkim będą to umiejętności techniczne z zakresu informatyki, matematyki i statystyki. Co więcej zgłębisz tajniki wiedzy związanej z programowaniem oraz nauczysz się przekładać wyniki analityczne na decyzje i działania. Dodatkowym atutem tego kierunku jest duża ilość ćwiczeń nastawionych na poprawę Twoich umiejętności miękkich. Tak zwane soft skills pozwolą Ci w przyszłości bez trudu odnaleźć się w wymagającym świecie biznesu. Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu: matematyki, statystyki, informatyki i ekonometrii, programowania oraz bazy danych, przekładania wyników analiz na działania, budowania modeli analiz danych bazując na narzędziach statystycznych, matematycznych i informatycznych, analizy danych przestrzennych, badań reprezentacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych przy analizie procesów gospodarczych.

Studia 2: Ekonometria

Zdobędziesz wiedzę z zakresu różnorodnych metod ilościowych oraz informatyki użytkowej i uczy się ją wykorzystać do analizy i przewidywania zjawisk gospodarczych na różnych szczeblach zarządzania Nauczysz się również prowadzić prace prognostyczne i analizy symulacyjne w zakresie krótkookresowych i długofalowych przemian strukturalnych.

Po studiach: Absolwent jest przygotowany do pracy w: organizacjach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych, bankach, firmach consultingowych.

Studia 3: Analiza i kreowanie trendów

Są to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z ekonomii, filozofii i socjologii. Program studiów został tak skonstruowany by główny nacisk został położony na zajęcia praktyczne i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego. Oprócz tego możesz się spodziewać w swoim planie takich przedmiotów jak: analiza zjawisk i form kultury, teoria kształtowania potrzeb, socjologia konsumpcji, diagnoza i prognoza społeczna, media społecznościowe i wiele, wiele innych, które przygotują Cię na wyzwania jakie czekają na Ciebie po rozpoczęciu kariery analityka trendów! Bez problemu będziesz umiał analizować panujące trendy i przewidywać kierunek ich zmian. Po tym kierunku możesz zostać m.in. coolhunterem lub trendwatcherem.

Informacje o kierunkach studiów pochodzą ze strony kierunki.net.

Dodatkowe kursy:

Leave a Reply