Zawody przyszłości [4]: Data Miner

Definicji tego, kim jest Data Miner, można znaleźć kilka, sprowadzają się one jednak zazwyczaj do tego, że jest to osoba, która w istniejących już zbiorach danych, za pomocą różnych technik, łącząc wiedzę z zakresu statystyki, analityki, sztucznej inteligencji, odkrywa powiązania, regularności i wzorce. Są to zazwyczaj bardzo obszerne i wielowymiarowe zbiory, a ich uporządkowanie i wyciągnięcie wniosków z danych ma pozwolić na przewidzenie pewnych wzorców  czy zachowań. Data mining jest węższą specjalizacją, niż Data science. Jest to jeden z tych zawodów, którym wróży się świetlaną przyszłość i dobre zarobki.

Poniżej możecie przeczytać o tym, jaką ścieżkę edukacji wybrać, jeśli myślicie o rozwijaniu się w dziedzinie data miningu.

Studia 1: Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Studenci poznają zasady obiegu informacji, sposoby pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania do realizacji celów strategicznych. W efekcie będą przygotowani do: ilościowego i jakościowego analizowania informacji, diagnozowania potencjału firm, wdrażania narzędzi IT, które są niezbędne do właściwego przebiegu procesu zarządzania wiedzą, stałego monitorowania jakości zgromadzonych informacji.
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: zasady zarządzania wiedzą – aspekty ekonomiczne, wprowadzenie do nauk o zarządzaniu, infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji, systemy zarządzania wiedzą, podstawy architektury informacji, web usability, projektowanie baz danych, audytoring informacyjny, teoria komunikacji.

Studia 2: Analiza danych i Data mining

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Analiza statystyczna danych, Metody statystyczne, Audytorskie metody analizy danych, Analiza techniczna i fundamentalna, Arkusze kalkulacyjne i VBA, Data mining (eksploracja danych), Bazy danych i język SQL, Analiza portfelowa oraz Metody statystyczne w badaniach społecznych i gospodarczych. Dzięki wiedzy zdobytej na wykładach, jak i na zajęciach praktycznych, studenci uczą się samodzielnie przeprowadzać analizę danych, poznają podstawowe metody eksploracji informacji, metody stosowane w statystyce, czy uzyskują niezbędne wiadomości na temat konstrukcji i zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Po studiach potrafią obsługiwać zaawansowane arkusze kalkulacyjne.

Studia 3: Broker informacji

Czym dokładnie zajmuje się infobroker? Do jego zadań należy wyszukiwanie potrzebnych wiadomości z rzetelnych źródeł, opracowywanie tych danych oraz tworzenie skutecznych strategii wyszukiwania informacji. W ramach studiów na przedmiotach teoretycznych i praktycznych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące narzędzi pracy brokera, informacji medycznych i prawnych czy systemów informacji gospodarczej. Studenci nauczą się  wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz przeprowadzać analizę zebranych danych.

Informacje o kierunkach studiów pochodzą ze strony kierunki.net.

Możecie również wziąć udział w dostępnych online kursach – pozwolą Wam nie tylko zorientować się, czy faktycznie data mining to dziedzina dla Was, bądź poszerzyć już posiadaną wiedzę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *