Zawody przyszłości [4]: Data Miner

Definicji tego, kim jest Data Miner, można znaleźć kilka, sprowadzają się one jednak zazwyczaj do tego, że jest to osoba, która w istniejących już zbiorach danych, za pomocą różnych technik, łącząc wiedzę z zakresu statystyki, analityki, sztucznej inteligencji, odkrywa powiązania, regularności i wzorce. Są to zazwyczaj bardzo obszerne i wielowymiarowe zbiory, a ich uporządkowanie i wyciągnięcie wniosków z danych ma pozwolić na przewidzenie pewnych wzorców  czy zachowań. Data mining jest węższą specjalizacją, niż Data science. Jest to jeden z tych zawodów, którym wróży się świetlaną przyszłość i dobre zarobki.

Poniżej możecie przeczytać o tym, jaką ścieżkę edukacji wybrać, jeśli myślicie o rozwijaniu się w dziedzinie data miningu.

Studia 1: Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Studenci poznają zasady obiegu informacji, sposoby pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania do realizacji celów strategicznych. W efekcie będą przygotowani do: ilościowego i jakościowego analizowania informacji, diagnozowania potencjału firm, wdrażania narzędzi IT, które są niezbędne do właściwego przebiegu procesu zarządzania wiedzą, stałego monitorowania jakości zgromadzonych informacji.
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: zasady zarządzania wiedzą – aspekty ekonomiczne, wprowadzenie do nauk o zarządzaniu, infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji, systemy zarządzania wiedzą, podstawy architektury informacji, web usability, projektowanie baz danych, audytoring informacyjny, teoria komunikacji.

Studia 2: Analiza danych i Data mining

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Analiza statystyczna danych, Metody statystyczne, Audytorskie metody analizy danych, Analiza techniczna i fundamentalna, Arkusze kalkulacyjne i VBA, Data mining (eksploracja danych), Bazy danych i język SQL, Analiza portfelowa oraz Metody statystyczne w badaniach społecznych i gospodarczych. Dzięki wiedzy zdobytej na wykładach, jak i na zajęciach praktycznych, studenci uczą się samodzielnie przeprowadzać analizę danych, poznają podstawowe metody eksploracji informacji, metody stosowane w statystyce, czy uzyskują niezbędne wiadomości na temat konstrukcji i zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Po studiach potrafią obsługiwać zaawansowane arkusze kalkulacyjne.

Studia 3: Broker informacji

Czym dokładnie zajmuje się infobroker? Do jego zadań należy wyszukiwanie potrzebnych wiadomości z rzetelnych źródeł, opracowywanie tych danych oraz tworzenie skutecznych strategii wyszukiwania informacji. W ramach studiów na przedmiotach teoretycznych i praktycznych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące narzędzi pracy brokera, informacji medycznych i prawnych czy systemów informacji gospodarczej. Studenci nauczą się  wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz przeprowadzać analizę zebranych danych.

Informacje o kierunkach studiów pochodzą ze strony kierunki.net.

Możecie również wziąć udział w dostępnych online kursach – pozwolą Wam nie tylko zorientować się, czy faktycznie data mining to dziedzina dla Was, bądź poszerzyć już posiadaną wiedzę.

Leave a Reply